Nieuwbouw “Oorspronkelijk Wonen” cluster 11 in Apeldoorn

In cluster 11 worden 29 eengezinswoningen gebouwd, een drieslag, 2 vijfslagen, een 6-slag en een 10-slag. Het gekozen thema binnen de architectuur van cluster 11 is het concept van de ‘hooiberg’. Anders gezegd, de transformatie van de hooiberg is terug te lezen in de architectuuruitstraling van de woningen. De hooiberg van vroeger had 1 functie en was eenduidig en functioneel in gebruik, het hooi bergen. De architectuur kenmerkt zich dan ook in een rustige gevelopbouw en is modern en functioneel vorm gegeven, er wordt hier gewoond. 

De woningen hebben een strakke baksteenuitstraling als onderplint waarbij de overgang tot de dakrand uitgevoerd wordt in een houten donkere gevelbeschieting. Alle eindgevels worden eveneens op deze wijze uitgevoerd. 

Daarnaast kenmerken deze moderne woningen zich door verbijzonderingen in de gevels en de daken. De woningen worden af en toe onderbroken door een “Volendammer” dwarskap maar ook diverse kleuraccenten geven extra cachet en glans waarmee de woningen zich expliciet onderscheiden. In cluster 11 worden wederom de stedenbouwkundige randvoorwaarden van de gemeentelijke visie onderschreven, de filosofie van Oorspronkelijk Wonen blijft leesbaar in relatie met de voorgaande clusters 3, 6, 7, 8 en 12. De architectonische uitstraling is functioneel modern eigentijds. Wisselende woningtypologieën leveren een complete en hoogwaardige leefomgeving. 

 

Koopsommen vanaf € 239.500,- vrij op naam.

 

Informatiepunt

Het informatiepunt De Hooiberg is ELKE WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG 13:00 – 17:00 UUR geopend. Hier kunt u terecht voor alle informatie. De Hooiberg is gesitueerd aan de Vliegenzwam in Apeldoorn vlakbij de nieuwbouwlocatie.

Onze diensten

Nieuwsbrief